Kjøp av Ferjekort

Billettør

Verdikort

Sidan du må fylle på verdikortet hos det ferjeselskapet som har levert kortet, er det praktisk å kjøpe verdikortet på det ferjesambandet du nyttar oftast. Bruk av kortet gir same rabatt hos alle operatørane.

Storbrukarkort

Storbrukarkort får du ved å kontakte det ferjeselskapet du ynskjer å ha kundeforhold til.

Refusjon av Ferjekort

Ønskjer du å få refundert pengane du har igjen på ditt Ferjekort, skal du ta kontakt med det ferjeselskapet der du har kjøpt kortet.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Frå 1.1.2016 er ingen samband i Finnmark med i Ferjekort

Frå 1. januar 2016 er ikkje Ferjekort lenger gyldig på ferjesambanda Øksfjord – Hasvik og Øksfjord – Tverrfjord i Finnmark

Arkiv »