Nyheter

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

» Les mer

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

» Les mer

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

» Les mer

Frå 1.1.2016 er ingen samband i Finnmark med i Ferjekort

Frå 1. januar 2016 er ikkje Ferjekort lenger gyldig på ferjesambanda Øksfjord – Hasvik og Øksfjord – Tverrfjord i Finnmark

» Les mer

5 ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

Frå 1. oktober 2015 kan verdikort og storbrukarkort, som inngår i Ferjekort i dag, også brukast på 5 ferjesamband i Nordland.

» Les mer

Endring i Rogaland

Frå og med 16. april 2013 kan du ikkje betale med Ferjekort på Utsira-ferja, Vassøy-ferja og Lysefjord-/Fisterøyane-ferja.

» Les mer

Ferjekort hos FosenNamsos Sjø AS frå 1. januar

Fra 1. januar 2011 overtek ferjeselskapet FosenNamsos Sjø AS drifta av fire samband i Hordaland frå Tide Sjø AS. Ferjekort som er kjøpt hos Tide Sjø AS kan framleis brukast.

» Les mer

Osterøy Ferjeselskap AS tar i bruk Ferjekort

Fra 13.september kan du bruke Ferjekort på ferjesambandet mellom Breistein – Valestrand. Har du gammelt verdikort, må du bytte til Ferjekort for å få rabatt.

» Les mer

Ferjekort i Vest-Agder fra 3. mai

Ferjekortet kan nå benyttes på de fleste ferjestrekninger på Vestlandet, i Trøndelag og nå også i Vest-Agder.

» Les mer

Felles Ferjekort for Vestlandet frå 1. februar

Ferjesambanda i Møre og Romsdal tok i bruk Ferjekort i desember 2009 og no følgjer alle ferjesamband i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland etter. Ferjekort kan også nyttast på Tide Sjø sine samband i Trøndelagsfylka; Brekstad–Valset og Levanger–Hokstad, og Fjord1 MRF sitt samband i Finmark; Hasvik–Øksfjord–Tverrfjord.

» Les mer

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »