1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

 

Boreal Sjø administrerer billettsystemet for desse nye ferjesambanda og alle ferjekort i dagens nasjonale ferjekortsamarbeid kan brukast på desse ferjesambanda :

  • Rute 18-336 Nesna-Nesnaøyene
  • Rute 18-211      Mosjøen-Hundåla-Dagsvik
  • Rute 18-723      Digermulen-Finnvik

 Boreal Sjø sine distribuerte verdikort inngår i det nasjonale ferjekortsamarbeidet.

Les flere aktueltartikler i arkivet »

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »