Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Torghatten Trafikkselskap administrerer billettsystema for dei nye ferjesambanda

  • Vennesund – Holm
  • Horn - Igerøy
  • Horn – Anddalsvåg
  • Igerøy – Tjøtta
  • Skei - Gutvik. 

For lokal informasjon om endringa, sjå tts.no

Nordland fylkeskommune administrerer billettsystema for dei nye ferjesambanda

  • Tjøtta - Forvik
  •  Nesna - Levang

I tillegg har Nordland fylkeskommune overteke administrasjon av billettsystemet for Melbu - Fiskebøl som Torghatten Nord administrerte tidlegare.

For lokal informasjon om endringa, sjå nfk.no

Torghatten Nord har innført nasjonalt ferjekort på

  • Svolvær – Skutvik – Skrova

For lokal informasjon om endringa, sjå thn.no

Verdikortet kan brukast på tvers av alle ferjeselskap, men påfylling og evt refusjon må skje hos det ferjeselskapet som selde kortet.  Med tanke på lett tilgang til påfylling kan det altså vere lurt å kjøpe verdikortet hos det ferjeselskapet som opererer det sambandet du nyttar oftast.  Kortet får du kjøpt direkte hos billettør på ferjesamband som inngår i ferjekortsamarbeidet.

 

 

 

 

Les flere aktueltartikler i arkivet »

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »