Ferjekort hos FosenNamsos Sjø AS frå 1. januar

Fra 1. januar 2011 overtek ferjeselskapet FosenNamsos Sjø AS drifta av fire samband i Hordaland frå Tide Sjø AS. Ferjekort som er kjøpt hos Tide Sjø AS kan framleis brukast.

FosenNamsos Sjø AS overtek drifta av følgjande samband frå Tide Sjø AS:

  • Halheim - Våge
  • Krokeide - Hufthamar
  • Husavik - Sandvikvåg
  • Hatvik - Venjaneset

Påfylling av verdi på Ferjekort
Kunder som har kjøpt Ferjekort frå Tide Sjø AS og Fjord1 kan framleis bruke kortet på FosenNamsos Sjø AS sine ferjer i Hordaland. Påfylling av verdi må skje hos det selskapet som har levert kortet.

Ferjekort som er kjøpt hos Tide Sjø AS kan framleis brukast. Kunder som vil fylle på verdi på samband som FosenNamsos Sjø AS overtek, må sende inn sitt Ferjekort til Tide Sjø AS og skaffe seg nytt Ferjekort frå FosenNamsos Sjø AS. Nytt kort kan kjøpast på ferjene frå 1. januar. 

Les flere aktueltartikler i arkivet »

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »