Ferjekort i Vest-Agder fra 3. mai

Ferjekortet kan nå benyttes på de fleste ferjestrekninger på Vestlandet, i Trøndelag og nå også i Vest-Agder.

- Vi er fornøyde med at Ferjekort nå kan tas i bruk av de reisende også i Vest-Agder. Ferjekort kan brukes på tvers av ferjeselskapene og trafikantene får samme rabatt på alle ferjesamband som er med i ordningen, sier seniorrådgiver Robert Fjelltun Bøe i Statens Vegvesen.

En felles betalingsløsning og rabattordning har lenge vært et ønske, spesielt fra næringstransport og andre som reiser ofte. Statens vegvesen har tatt initiativ til samarbeidet om Ferjekort.

For at reisende skal få rabatt fra 3. mai må det gamle verdikortet byttes ut med Ferjekort. Med Ferjekort får trafikantene 50 prosent rabatt for kjøretøy og 17 prosent rabatt for person. Ferjekort kan kjøpes om bord på alle ferja.

Les flere aktueltartikler i arkivet »

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »