Osterøy Ferjeselskap AS tar i bruk Ferjekort

Fra 13.september kan du bruke Ferjekort på ferjesambandet mellom Breistein – Valestrand. Har du gammelt verdikort, må du bytte til Ferjekort for å få rabatt.

Ferjekort er en felles betalingsløsning som kan brukes på tvers av ferjeselskap som er med i ordningen. Ferjekort gir deg 50 prosent rabatt med verdikort og 30 prosent med storbrukerkort. Personer får 17 prosent rabatt.

Bytte av gammelt verdikort til Ferjekort

Hvis du har gammelt verdikort fra Osterøy Ferjeselskap AS, må du skaffe deg det nye Ferjekortet for å få rabatt. Bytte gjøres ombord på ferja. Når du bytter kort, betaler du differansen mellom restverdien på det gamle kortet og full pris for den kortklassen du ønsker. Du må også betale kr. 100,- i kortpant for nytt Ferjekort.

Når du senere skal fylle verdi på kortet, må dette gjøres hos Osterøy Ferjeselskap AS eller på en annen av Tide Sjø AS sine ferjesamband. 

Ett kort langs kysten

Ferjekort kan brukes på tvers av ferjeselskap på alle samband i kystfylkene fra Møre og Romsdal til Vest-Agder. Det kan også brukes på Tide Sjø sine samband i Trøndelagsfylka; Brekstad–Valset og Levanger–Hokstad og Fjord1 MRF sitt samband i Finnmark; Hasvik–Øksfjord–Tverrfjord

En felles betalingsløsning og rabattordning har lenge vært et ønske, spesielt fra næringstransport og andre som reiser ofte. Statens vegvesen har tatt initiativ til samarbeidet om Ferjekort.

Les flere aktueltartikler i arkivet »

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »