Om Ferjekort

Illustrasjonsfoto

Ferjekortet kan brukast på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfatta av ordninga. Du kan kjøpe kortet på ferja, men framtidig påfylling av kortet må gjerast hos det ferjeselskapet du kjøpe kortet hos.  

Les meir om kva ferjesamband ferjekortet gjeld på.

 

Refusjon av Ferjekort

Ønskjer du å få refundert pengane du har igjen på ditt Ferjekort, skal du ta kontakt med det ferjeselskapet der du har kjøpt kortet.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »