Om Ferjekort

Illustrasjonsfoto

Ferjekortet kan brukast på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfatta av ordninga. Du kan kjøpe kortet på ferja, men framtidig påfylling av kortet må gjerast hos det ferjeselskapet du kjøpe kortet hos.

Ferjekort kan brukast i desse fylka:

  • Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane
  • Hordaland
  • Rogaland (untatt ferja til Utsira)
  • Vest-Agder
  • Norled sine samband i Trøndelagsfylka; Brekstad–Valset og Levanger–Hokstad,
  • Fjord1 MRF sitt samband i Finnmark; Hasvik–Øksfjord–Tverrfjord

 

Refusjon av Ferjekort

Ønskjer du å få refundert pengane du har igjen på ditt Ferjekort, skal du ta kontakt med det ferjeselskapet der du har kjøpt kortet.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Frå 1.1.2016 er ingen samband i Finnmark med i Ferjekort

Frå 1. januar 2016 er ikkje Ferjekort lenger gyldig på ferjesambanda Øksfjord – Hasvik og Øksfjord – Tverrfjord i Finnmark

Arkiv »