Prisar og produkt

Når du kjøper ferjekort, velg det kortet som passar ditt behov.

Verdikort

Bil 8m V2

Kjøretøy inntil 8 meter

  • Forskot: kr. 3 400,-
  • Rabatt: 50 %

Kjøretøy 8-17 meter

Kjøretøy mellom 8 og 17 meter
  • Forskot: minst kr 13500,-
  • Rabatt: 50 %

Bil 17m V2

Kjøretøy over 17 meter
  • Forskot: minst kr 25600,-
  • Rabatt: 50 %
Verdikort for person

Person blir gitt 17 % rabatt, forskot minst kr 330,-

Storbrukarkort

For bussar og kombinerte bilar som går i konsesjonerte ruter samt for heilt spesielle transportar, kan selskapa tilby storbrukerkort. Ved forskuddsbetaling blir det det følgjande rabattar:

  • For spesielle transportar blir det gitt 40 % rabatt på kjøretøyet

 

Andre kort, men som ikkje er nasjonale produkt

  • Periodekort er bunde til eit bestemt samband og kan difor ikkje brukast i andre samband enn det et er kjøpt for.
  • Studentkorta er bundne til eit bestemt samband og er difor ikkje eit nasjonalt produkt. Studentkorta kan difor ikkje brukast i andre samband enn der det er kjøpt. Det vert gitt 40 % rabatt.
  • Ungdomskortet er i utgangspunktet fylkeskommunale produkt. Det er inngått særskild avtale mellom fylkeskommunen og ferjereiarlaget som trafikkerer samband i det aktuelle fylket. Ungdomskortet er berre gyldig saman med kvittering og identitetsbevis.

Last ned:

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

1. mars 2018 vart 3 nye ferjesamband i Nordland innlemma i nasjonalt ferjekort i Nordland.

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Arkiv »