Prisar og produkt

Når du kjøper ferjekort, velg det kortet som passar ditt behov.

Verdikort

Bil 8m V2

Kjøretøy inntil 8 meter

 • Forskot: kr. 3 300,-
 • Rabatt: 50 %

Kjøretøy 8-17 meter

Kjøretøy mellom 8 og 17 meter
 • Forskot: minst kr 13200,-
 • Rabatt: 50 %

Bil 17m V2

Kjøretøy over 17 meter
 • Forskot: minst kr 25000,-
 • Rabatt: 50 %
Verdikort for person

Person blir gitt 17 % rabatt, forskot minst kr 330,-

Storbrukarkort

For bussar og kombinerte bilar som går i konsesjonerte ruter samt for heilt spesielle transportar, kan selskapa tilby storbrukerkort. Ved forskuddsbetaling blir det det følgjande rabattar:

 • For bussar og kombinerte bilar som går i konsesjonerte ruter, blir det gitt 50 % rabatt for kjøretøyet og 17 % rabatt for passasjerane
 • For spesielle transportar blir det gitt 40 % rabatt på kjøretøyet

Andre kort, men som ikkje er nasjonale produkt

 • Periodekort er bunde til eit bestemt samband og kan difor ikkje brukast i andre samband enn det et er kjøpt for.
 • Studentkorta er bundne til eit bestemt samband og er difor ikkje eit nasjonalt produkt. Studentkorta kan difor ikkje brukast i andre samband enn der det er kjøpt. Det vert gitt 40 % rabatt.
 • Ungdomskortet er i utgangspunktet fylkeskommunale produkt. Det er inngått særskild avtale mellom fylkeskommunen og ferjereiarlaget som trafikkerer samband i det aktuelle fylket. Ungdomskortet er berre gyldig saman med kvittering og identitetsbevis.

Last ned:

10 nye ferjesamband med nasjonalt ferjekort i Nordland

I januar 2017 har 10 nye ferjesamband tatt i bruk nasjonalt ferjekort i Nordland.

Frå 08.12.2016 vert 8 nye ferjesamband i Nordland med i Ferjekort

8. desember 2016 aksepterer 8 nye ferjesamband i Nordland i ferjekort i nasjonalt ferjekortsamarbeid.

Frå 1.1.2016 er ingen samband i Finnmark med i Ferjekort

Frå 1. januar 2016 er ikkje Ferjekort lenger gyldig på ferjesambanda Øksfjord – Hasvik og Øksfjord – Tverrfjord i Finnmark

Arkiv »